Türkiye'nin Hocası
Video Image

Eğitim Puanı: 5

  • Konu Anlatımı Evet
  • Soru Çözümü Evet

Nasıl Kayıt Olurum?
Ömer
Ömer hoca
2023 ÖABT ROMAN VE HİKAYE TAHLİLLERİ TEK DERS PAKETİ

2023

Başlama Tarihi: 25 Ocak 2023

Bitiş Tarihi: Nisan sonu 2023

ROMAN TAHLİLLERİ / TÜRK ROMAN BİLGİSİ - TÜRK EDEBİYATINDAKİ ÖNEMLİ HİKAYELER VE YAZARALRI DERSİ

Bu pakette Özdil Akademi'den herhangi bir paket alan tüm öğretmen arkadaşla % 50 indirim uygulanır.

İndirim kodunu almak için 0530 432 61 09 numaralı hatta Whatsapp üzerinden ulaşarak  indirim kodu alınız.

Çıkan soruların analizleri ve ÖSYM'nin tarzından yola çıkarak “Türk Roman Bilgisi” adlı bu dersin içeriği şu şekilde oluşturulacaktır:

1. Türk roman bilgisi kapsamında Tanzimat’tan günümüze önde gelen seçilmiş 100 romancı ve eserleri üzerinde durulacaktır. Yazar isimleri 100 adetle sınırlandırılmıştır. Ancak yazarların eserlerinden söz edilirken listedeki (Sadece paketi alan kişilere özel gönderilecek listedir.) eserlerin dışında gerekirse başka eserlerine de değinilecektir.

2. Bu romancıların çok kısa bir şekilde hayatı ve edebî kişiliğinden de (eserleri ile ilişkilendirerek) söz edilecektir.

3. Bir roman üzerinde durulurken o “romanda ana hatları ile ne anlatıldığı”, “konunun başka romanlarla benzerlik gösterip göstermediği”, “anlatım özellikleri ile öncü ve ayırt edici özelliğinin bulunup bulunmadığı” bu bağlamda varsa “başka romanlarla olan benzerlik ve farklılığı” belirtilecektir. Kısaca, içeriği ve edebî özelliğine yoğunlaşılacaktır.

4. Dersimiz; eserin yazarı ve edebî anlayışı bakımından diğer yazarlarla, eserin içeriği ve anlatım özellikleri bakımından da başka eserlerle benzerlik ve farklılık ilgisi kurularak işlenecek ve bu bağlamda “örnek sorularla” konun kavranması ve pekiştirilmesi sağlanacaktır.

 DERSİN KAZANIMLARI:

1. ÖSYM’nin ÖABT/Edebiyat sınavında da ön plana aldığı 100 Türk romancısının kısaca hayatı ve edebî kişiliğini öğrenir.

2. ÖSYM’nin ÖABT/Edebiyat sınavında da ön plana aldığı 100 Türk romancısının belli başlı romanlarını ve bu romanların içeriğini ve edebî özelliklerini belirler.

3. ÖSYM’nin ÖABT/Edebiyat sınavında da ön plana aldığı 100 Türk romancısı ile bunların belli başlı romanları arasında karşılaştırma yapar.

4. Türk romanının doğuşunu, ilk telif ve tercüme eserleri, romanın gelişimini, roman anlayışlarını ve türlerini(tarihi roman, polisiye roman, vs.), romanın anlatım tekniklerini, kısaca Türk romanı bağlamında roman türünün özelliklerini belirler.

5. Bütün bunların sonucunda da ÖSYM’nin ÖABT'de sorduğu Türk romanları bağlamındaki soruları doğru ve eksiksiz bir şekilde cevaplandırır.

Paket İçeriği:

* 2013-2022 arası Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT'de çıkan Türk romanı ve hikâyesi ile ilgili sorularda adı geçen romancılar, hikâyeciler ve eserleri ve çıkması muhtemel eserlerin eklenmesi ile oluşturulan bir listedeki tüm roman ve hikayeler ele alınacaktır.

* Bu paket Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümü derslerine yöneliktir.

* Pakette toplam 40 - 50 saat arası konu anlatımı ve soru çözümü yapılacaktır.

* Dersin hocaları Yekta Özdil ve Prof. Dr. Ömer Hoca'dır.

Derste kullanılacak notlar PDF olarak panelinize yüklenecektir.